ИНТЕРЕН ОГЛАС БР.02/2022

  • За унапредување на 1 (едно) лице на работно место неговател, 1 (едно) лице на работно место воспитувач и 1 (едно) лице на работно место стручен соработник неопределено време
Превземи