ИНТЕРЕН ОГЛАС БР.03/2022

За унапредување на  1 (едно) лице на работно место раководител на објект на неопределено време

ИНТЕРЕН ОГЛАС БР.02/2022

За унапредување на 1 (едно) лице на работно место неговател, 1 (едно) лице на работно место воспитувач и 1 (едно) лице на работно место стручен соработник неопределено време

ИНТЕРЕН ОГЛАС БР.01/2022

За унапредување на 1 (едно) лице на работно место раководител на објект на неопределено време