Organizimi i kohës

Të dyja objektet e kopshtit (Shkurtabiqët dhe Fjolla) bëjnë përkujdesje dhe veprimtari edukative arsimore në turnin e parë dhe atë prej ora 6:00 – 18:00
Organizimi i aktiviteteve ditore të fëmijëve të moshës parashkollore në kuadër të grupeve realizohet në turnin e parë, dhe atë në qëndrim Gjithditorë dhe Gjysmëditor

Pranimi i fëmijëve dhe aktivitete të lira është nga ora 08:15 për qëndrim gjithditorë

Pranimi i fëmijëve dhe aktivitete të lira është nga ora 07:30 për qëndrim gjysmëditor

Organizimi i aktiviteteve ditore të fëmijëve nga mosha më e hershme parashkollore (deri më 24 muaj)

Qëndrim gjithditor

 • Pranimi i fëmijëve dhe aktivitete të lira
  deri 08:15h
 • Përgatitja për mëngjes dhe mëngjesi
  08:15ч
 • Realizimi i planifikimit ditor
  09:00ч
 • Rosticeri i parë
  10:00ч
 • Tualet dhe përgatitje për gjumë
  10:20ч
 • Pushim pasiv – gjumë
  10:50ч
 • Tualet dhe përgatitje për drekë
  12:50ч
 • Drekë
  13:10ч
 • Larja e duarve dhe tualet
  13:40ч
 • Lojëra të lira dhe qëndrim në ajër
  14:00ч
 • Rosticeri i dytë
  15:00ч
 • Realizimi i planifikimit ditor
  15:30ч
 • Aktivitete të lira dhe lojëra
  16:00ч
 • Shkuarje e fëmijëve
  18:00ч
Organizimi i aktiviteteve ditore të fëmijëve nga mosha më e hershme parashkollore (prej 2 deri më 6 vjeç)
Child kid boy play colorful plasticine at kindergarten or at home. Mother and son or babysitter are engaged in early development, preparation for school. Selective focus.

Qëndrim gjithditor

 • Pranimi i fëmijëve dhe aktivitete të lira (lojëra sipas zgjedhjes së fëmijëve)
  deri 08:15h
 • Gjimnastika e mëngjesit
  08:15ч
 • Mëngjesi
  08:30ч
 • Realizimi i planifikimit ditor
  09:00ч
 • Ужинка
  10:00ч
 • Realizimi i planifikimit ditor
  10:30ч
 • Shëtitje, vëzhgim dhe qëndrim në ajër
  11:15ч
 • Rregullimi i qendrave për mësim
  12:00ч
 • Drekë
  12:15ч
 • Pushim pasiv – gjumë
  12:45ч
 • Rosticeri
  14:30ч
 • Realizimi i programeve fakultative (gjuhë, balet, etj)
  15:00ч
 • Realizimi i planifikimit ditor
  15:30ч
 • Lojëra të lira
  16:45ч
 • Rregullimi i qendrave për mësim
  17:30ч
 • Shkuarje e fëmijëve
  deri 18h
Caucasian boy is sitting with his mother having fun playing with magnetic constructor. Selective focus. Early development in kindergarten and at home.

Qëndrim gjysmë ditor

 • Pranimi i fëmijëve dhe aktivitete të lira (lojëra sipas zgjedhjes së fëmijëve)
  до 07:30ч
 • Gjimnastika e mëngjesit
  08:15ч
 • Mëngjesi
  08:30ч
 • Realizimi i planifikimit ditor
  09:00ч
 • Rosticeri
  10:00ч
 • Realizimi i planifikimit ditor
  10:30ч
 • Shëtitje, vëzhgim dhe qëndrim në ajër
  11:15ч
 • Drekë
  12:00ч
 • Shkuarje e fëmijëve
  12:15ч