LUMTURIA TË JENË SHOQËRI
Kontakt nr
LUMTURIA TË JENË SHOQËRI
Kontakt nr
LUMTURIA TË JENË SHOQËRI
Kontakt nr
Previous slide
Next slide

Objekti Xhuxhinja

rrugën “Xhon Kenedi” nr. 1
Institucion publik i formës së organizuar të mbrojtjes së fëmijëve, veprimtaria kryesore e të cilit është kujdesi dhe edukimi i fëmijëve parashkollorë.

Objeki Snegulko

rrugën Nikola Grçeto numër 3
Institucion publik i formës së organizuar të mbrojtjes së fëmijëve, veprimtaria kryesore e të cilit është kujdesi dhe edukimi i fëmijëve parashkollorë.

Programi
на активности

Aktivitete sportive

Stafi Profesional
+ 0
Prindër të kënaqur
+ 0
Fëmijët
+ 0