Njoftime

Njoftim për çmimet e reja të shërbimeve

Të nderuar prindër,
Ju njoftojmë se nga data 01.06.2023 në fuqi është “Rregullorja për përcaktimin e normativave, matjeve dhe kritereve për përcaktimin e kompensimit – çmimet e shërbimeve të cilët bien në barrë të prindërve në IPKKF “SNEZHANA” Çair Shkup”.

Me Rregulloren përcaktohet çmimi i shërbimeve në IPKKF “SNEZHANA” i cili bie në barrë të prindërve dhe atë: - Qëndrim gjithë ditor 2.000 denarë - Qëndrim gjysmë ditor 1.400 denarë Rregulloren mund ta shkarkoni nën tekst. Link