Gjuhët mësimore

Programi për mësim dhe zhvillim të hershëm realizohet në tre gjuhë mësimore

Objekti Xhuxhinja

Në Objektin SHKURTABIQËT në gjuhë mësimore maqedonase dhe shqipe

Objeki Snegulko

Në Objektin FJOLLA në gjuhë mësimore maqedonase, shqipe dhe turke